SIMACEK
Simacek

VÍTAME VÁS

Dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním uceleného komplexu facility služieb. Spoločnosť  SIMACEK Facility Sk, s.r.o. je pobočkou rakúskej spoločnosi SIMACEK GmbH, ktorá má zastúpenie v mnohých štátoch Európy a pôsobí na trhu cez 90 rokov. Naša spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov facility služieb na slovenskom, ale aj európskom trhu s tržbami cez 150 miliónov Euro ročne. Momentálne zamestnávame cez 7000 zamestnancov a zabezpečujeme široké portfólio služieb v týchto oblastiach:

Hlavnou a nosnou oblasťou činnosti sú

•    Komplexné čistiace a upratovacie služby

ako doplňujúce služby, zabezpečujeme pre našich zákazníkov:


•    Špeciálne upratovacie práce
•    Údržba exteriérov
•    Hygienický servis
•    Technická správa budov
•    Stravovanie + catering
•    Bezpečnostná služba
•    Personálne poradenstvo
•    Vedenie recepcie
•    Zásielková služba
•    Čistenie dopravných prostriedkov
•    Práčovňa


Naša spoločnosť poskytuje ucelený komplex služieb, kde cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo dodávaných  služieb v rámci jedného balíka tzv. “FULL SERVICE”.
        

Organizačný model  vychádzajúci z viac ako devädesiatročných skúseností materskej rakúskej firmy SIMACEK GmbH a z neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov na všetkých stupňoch sa uplatňuje okrem Rakúska, Českej republiky, Chorvátska, Slovinska, Indie, Rumunska, Bulharska aj v Slovenskej republike.
                                                                                                                                                                                                  V Slovenskej republike je naša spoločnosť zastúpená svojou dcérskou spoločnosťou SIMACEK Facility s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici a pobočkami v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Zlatých Moravciach  v Českej republike so sídlom v Brne a v Prahe kde pobočky sú po celej republike, pričom zastúpenie máme v celej Českej aj Slovenskej  republike.

Sprostredkujeme Vám nielen optickú kvalitu čistenia, ale na základe premyslenej koncepcie Vám ponúkame – pri zrovnaní ceny a výkonov – nákladovo priaznivejšie riešenie.

Záleží len na Vašom rozhodnutí, či a v akom rozsahu využijete našich znalostí a schopností v prospech svojich zámerov. V prípade Vášho záujmu Vám bezplatne spracujeme cenovú ponuku a v prípade uzatvorenia zmluvy s našou spoločnosťou, zaistíme serióznu, spoľahlivú a odborne prevedenú prácu.